Cơ hội du học Úc, - SET Education - Du học SET - Du học Úc

Du học mùa Covid đâu là giải pháp chủ động, hiệu quả?

Trong bối cảnh dịch COVID 19 vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát, cùng với Việt Nam và một số nước khác, Úc là một trong những nước thành công ở Châu Á-Thái Bình Dương đi đầu trong việc chống dịch, hứa hẹn việc mở cửa đón nhận các bạn du học sinh không còn xa. Hãy sẵn sàng chủ động định hướng các thông tin

...
  • 1
  • 2

Search

Press enter to search