Privacy - SET Education - Du học SET - Du học Úc

Chính sách bảo mật thông tin

DU HỌC SET xin cam đoan sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và liên quan đến việc tư vấn, thực hiện giao dịch làm hồ sơ hoặc cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng thông qua website. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của người sử dụng trong thời gian luật pháp quy định

...

Search

Press enter to search