tiêm vắc xin - SET Education - Du học SET - Du học Úc

Bang NSW - Du học sinh có thể tự đăng ký để được tiêm Vaccine Covid 19 MIỄN PHÍ - Du học Úc

Chính phủ Úc đã đưa ra chính sách tiêm phòng vaccine Covid-19 miễn phí cho tất cả người dân tại Úc - bao gồm cả Du học sinh. Chính sách chủng ngừa được phân chia theo giai đoạn dựa trên nhóm ngành nghề, độ tuổi và một số lý do đặc biệt khác để mọi người được tiêm chủng theo diện ưu tiên. Hiện tại ở bang NSW các bạn học sinh từ 16 - 49 tuổi đã có thể tự đăng ký và biết được thời gian phù hợp

...

Search

Press enter to search