Giới thiệu: đại học Macquarie & Macquarie College 11h 20/11/2008

Gửi Email bài này

9h sáng 26/11/2008 trường MacQuarrie và MacQuarrie College sẽ tổ chức buổi giới thiệu tại công ty SET Education.

Website Macquarie University: www.mq.edu.au

Website Macquarie College: www.macquarie.college.nsw.edu.au

Các bạn hãy đăng kí qua điện thoại hay email để tham dự và được tư vấn miễn phí.

Chi tiết xin liên hệ SET Education 08 3848 4433.

Email đăng kí tham dự.

Search

Press enter to search