Giới thiệu: trường MIBT 10h sáng 5/12/2008

Gửi Email bài này

10h sáng 5/12/2008 hiệu trường trường MIBT: Dr. John Duncan sẽ có buổi giới thiệu về trường tại công ty SET Education.

Website Melbourne Institute Of Business and Technology (MIBT): www.mibt.vic.edu.au

Các bạn hãy đăng kí qua điện thoại hay email để tham dự và đuợc tư vấn miễn phí.

Chi tiết xin liên hệ SET Education 08 3848 4433

Email đăng kí tham dự.

Search

Press enter to search