Giới thiệu: trường QUT 3h30 chiều 26/2/2009

Gửi Email bài này

3h30 chiều 26/2/2009 văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường QUT. Các bạn có thể đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Search

Press enter to search