Lịch trình tham vấn cùng 30 Đại học - Học viện Australia cùng Du Học SET

Gửi Email bài này

Chương trình "Không Ngại Đổi Mới - Hướng Tới Tương Lai" do Du Học SET tổ chức kéo dài từ ngày 09.07 đến hết ngày 23.07 tại cả 3 Văn phòng Du học SET Việt Nam; với sự tham gia của 30 Đại học - Học viện đến từ khắp Australia với lịch trình cụ thể như sau: 

Các trường tham dự Thời gian tham vấn: Đăng ký:
Đại học Monash Hanoi: Thứ tư 06.07 - 2g chiều TPHCM:Thứ sáu 15.07 - 10g sáng Monash Uni
Đại học Victoria Hanoi: Thứ sáu 15.07 - 3g chiều TPHCM: Thứ tư 13.07 - 4g30 chiều Victoria Uni
Đại học Latrobe   TPHCM: Thứ hai 11.07 - 5g chiều Latrobe Uni
Đại học Deakin   TPHCM: Thứ năm 14.07 - 4g30 chiều Deakin Uni
Đại học Swinburne   TPHCM: Thứ bảy 23.07 - 10g sáng Swinburne Uni
Đại học Macquarie Hanoi: Thứ tư 06.07 - 2g chiều TPHCM: Thứ hai 11.07 - 4g chiều Macquarie Uni
Đại học Wollongong   TPHCM: Thứ hai 18.07 - 4g30 chiều Wollongong Uni
Đại học Western Sydney Hanoi: Thứ sáu 08.07 - 2g chiều TPHCM: Thứ hai 11.07 - 2g chiều Western Sydney Uni
Đại học Charles Sturt   TPHCM: Thứ ba 19.07 - 2g chiều Charles Sturt Uni
Đại học QUT Hanoi: Thứ năm 07.07 - 1g trưa TPHCM: Thứ ba 12.07 - 3g chiều QUT
Đại học GRIFFITH   TPHCM: Thứ hai 11.07 - 5g30 chiều Griffith Uni
Đại học CQU   TPHCM: Thứ hai 18.07 - 4g30 chiều CQU
Đại học ACU   TPHCM: Thứ tư 20.07 - 2g chiều ACU
Đại học ECU   TPHCM: Thứ ba 12.07 - 5g chiều ECU
Đại học Tasmania   TPHCM: Thứ hai 18.07 - 2g chiều Uni of Tasmania
Đại học Canberra Hanoi: Thứ sáu 15.07 - 9g sáng TPHCM: Thứ tư 20.07 - 4g chiều Uni of Canberra
Đại học UniSA   TPHCM: Thứ ba 12.07 - 4g30 chiều Uni SA
Các trường THPT NSW Hanoi: Thứ sáu 15.07 - 1g30 chiều TPHCM: Thứ năm 21.07 - 4g30 chiều NSW Gov School
Các trường THPT VIC   TPHCM: Thứ tư 20.07 - 2g chiều VIC Gov School
Các trường Nghề NSW Hanoi: Thứ sáu 15.07 - 10g30 sáng   TAFE NSW - Sydney
Học viện Box Hill   TPHCM: Thứ tư 13.07 - 3g30 chiều Box Hill
Học viện THINK Education   TPHCM: Thứ sáu 15.07 - 2g chiều THINK Education
Học viện ICMS   TPHCM: Thứ hai 11.07 - 4g30 chiều Học viện ICMS
Học viện SAIBT   TPHCM: Thứ ba 12.07 - 4g30 chiều Học viện SAIBT
Học viện Eynesbury   TPHCM: Thứ hai 18.07 - 5g30 chiều Eynesbury

Xem thêm:

Chương trình tham vấn du học "KHÔNG NGẠI ĐỔI MỚI - HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI" 

 

 

Search

Press enter to search