Hội thảo

Chương trình triển lãm, hội thảo, phỏng vấn tuyển sinh du học Úc, Canada,...

Giới thiệu: Trường Insearch 10h sáng 23/4/2009

Gửi Email bài này

10h sáng 23/4/2009, văn phòng SET sẽ tổ chức  buổi giới thiệu về trường Insearch (bang New South Wales, Úc) . Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: University of New South Wales 2h30 chiều 7/4/2009

Gửi Email bài này

2h30 chiều 7/4/2009, trường  University of New South sẽ có buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường TAFE WA 2h chiều 6/4/2009

Gửi Email bài này

2h chiều ngày 6/4/2009,  đại diện trường TAFE WA sẽ có buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Trường Griffith University và Kent International College 10h sáng 16/3/2009

Gửi Email bài này

10h sáng 16/3/2009, văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Griffith University và Kent International College. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: Study Group US School 3h30 chiều 12/3/2009

Gửi Email bài này

3h30 chiều ngày 12/3/2009, đại diện Study Group US School sẽ có buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: Illinois Eastern Community College 2h chiều 28/4/2009

Gửi Email bài này

2h chiều 28/4/2009, đại diện trường Illinois Eastern Community College sẽ có buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: các trường trung học bang Victoria, Úc 11h sáng ngày 6/4/2009

Gửi Email bài này

11h sáng ngày 6/4/2009, văn phòng SET Education tổ chức buổi giới thiệu về các trường trung học bang Victoria, Úc. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: St Paul's School 2h chiều 27/3/2009

Gửi Email bài này

2h chiều ngày 27/3/2009,  đại diện trường St Paul's School sẽ có buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Search

Press enter to search