Hội thảo

Chương trình triển lãm, hội thảo, phỏng vấn tuyển sinh du học Úc, Canada,...

Giới thiệu: trường James Cook University 2h chiều 10/3/2009

Gửi Email bài này

2h chiều 10/3/2009 văn phòng SET sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường James Cook University. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường SAIBT 10h sáng 10/3/2009

Gửi Email bài này

10h sáng 10/3/2009 văn phòng SET sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường SAIBT. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường Sheila Baxter 9h sáng 9/3/2009

Gửi Email bài này

Năm 2006 đánh dấu mốc 5 năm Sheila Baxter giảng dạy và đào tạo nghề cho học sinh quốc tế, và đã trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu tại Úc về tạo mẫu tóc và chăm sóc sắc đẹp chuyên nghiệp.

Continue Reading

Giới thiệu: Trường Nanyang Technological University 4h chiều 9/3/2009

Gửi Email bài này

4h chiều 9/3/2009, đại diện trường Nanyang Technological University sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: Trường CIT 2h30 chiều 5/3/2009

Gửi Email bài này

2h30 chiều 5/3/2009 văn phòng SET sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Canberra Institute Of Technology. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường University of Newcastle 2h chiều 9/3/2009

Gửi Email bài này

2h chiều 9/3/2009 văn phòng SET sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường University of Newcastle. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: Trường Browns English Language School 4h30 chiều 6/3/2009

Gửi Email bài này

4h30 chiều 6/3/2009 văn phòng SET sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Browns English Language School. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường PIBT 10h sáng 6/3/2009

Gửi Email bài này

10h sáng 6/3/2009, đại diện của PIBT sẽ có buổi giới thiệu tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Search

Press enter to search