Hội thảo

Chương trình triển lãm, hội thảo, phỏng vấn tuyển sinh du học Úc, Canada,...

Giới thiệu: Trường Murdoch University 2h chiều ngày 5/3/2009

Gửi Email bài này

2h chiều ngày 5/3/2009, đại diện trường Murdoch University sẽ có buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Triển lãm du học Canada ngày 4/3 và 5/3/2009

Gửi Email bài này

Triển lãm du học bậc trung học và đại học, cao đẳng của các trường Canada với sự tham gia của 14 trường trung học và 12 trường đại học cao đẳng. Thông tin chính thức từ trường sẽ được các đại diện của trường trực tiếp cung cấp và tư vấn.

Continue Reading

Giới thiệu: trường Access 10h sáng 2/3/2009

Gửi Email bài này

11h sáng 2/3/2009, văn phòng SET sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Access . Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường La Trobe University 3h30 chiều 27/2/2009

Gửi Email bài này

3h30 chiều 27/2/2009, đại diện trường La Trobe University sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường UTS 2h chiều 27/2/2009

Gửi Email bài này

2h chiều 27/2/2009, văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường UTS do đại diện của trường trực tiếp trình bày. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường Le Cordon Bleu 11h sáng 4/3/2009

Gửi Email bài này

11h sáng 4/3/2009, văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Le Cordon Bleu do đại diện của trường trực tiếp trình bày. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu trường Phoenix Academy 4h chiều 27/2/2009

Gửi Email bài này

4h chiều 27/2/2009 văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Phoenix Academy. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: hệ thống trường công lập bang South Australia 2h chiều 27/2/2009

Gửi Email bài này

2h chiều 27/2/2009, đại diện của Government of South Australia sẽ có buổi giới thiệu tại văn phòng SET Education. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Search

Press enter to search