Úc - Sydney: nhận làm guadian vùng Canterbury

Gửi Email bài này

Nhà vùng Canterbury, còn 1 phòng trống. Nhận làm giám hộ cho học sinh dưới 18 tuổi. Prefer học sinh nam. Chi phí thuê $300/tuần bao gồm bill và ăn uống. Liên lạc bác Thược để biết thêm chi tiết: 02.9558 2231

Search

Press enter to search