Úc - Sydney: nhận làm guadian vùng Canterbury

Nhà vùng Canterbury, còn 1 phòng trống. Nhận làm giám hộ cho học sinh dưới 18 tuổi. Prefer học sinh nam. Chi phí thuê $300/tuần bao gồm bill và ăn uống. Liên lạc bác Thược để biết thêm chi tiết: 02.9558 2231

In bài này Gửi Email bài này

HQ Office
CT Office
HN Office
Sydney Office
Melb Office