Úc - Sydney: phòng cho thuê ở Greenacre

Địa chỉ: 5 cardigan Rd, Greenacre, 2190. Phòng cho thuê 250/tuần có bao ăn, không ăn là 150$/tuần. Bạn quan tâm liên lạc chį Quỳnh: 0452 599 579

In bài này Gửi Email bài này

HQ Office
CT Office
HN Office
Sydney Office
Melb Office