Úc - Sydney: Phòng và granny flat cho thuê ở William Street

Gửi Email bài này

Phòng lớn + Grany Flat (2 phòng) ở William St, Bankstown, có nhận học sinh dưới 18 tuổi:

  1. Phòng lớn : 1-2 học sinh

-          Có tủ âm, furniture

-          $300/tuần

            -     Bao nước, thêm $10/tuần cho Internet

      2. Granny Flat: 2 phòng, có thể ở khoảng 3 học sinh

            -     Liên lạc để biết thêm chi tiết

Nhà 10 phút ra station Bankstown hoăc Yagoona Station, Xe bus ngay trước nhà.

Liên lạc cô Kim Anh - 0403 463 190

Search

Press enter to search