Du học Canada: Các chương trình Associate mới tại Columbia College

Gửi Email bài này

Năm 2014, Văn Phòng Du Học SET tại Toronto, Canada đã chính thức hoạt động và chính thức đại diện tuyển sinh cho một hệ thống lớn các trường Trung Học - Cao Đẳng và Đại Học của Canada. Đây chính là tin tốt cho Quý vị Phụ huynh và các bạn học sinh - sinh viên đang dự định du học Canada, vì nay Du học SET hoàn toàn có thể hỗ trợ cho các bạn ngay tại Canada!

Một trong những đối tác uy tín của Du Học SET tại Canada là Trường Columbia College với những khóa học mới cho năm 2015!

Colum-Coll-front

 

Du học Canada tại Columbia College (Vancouver) 
với các chương trình Associate mới năm 2015!

Năm học 2015 này, Columbia College đã chính thức được giảng dạy các chương trình Associate hệ 2 năm sau:

- Associate of Arts (Economics Concentration)                 : Chuyên về kinh tế học

- Associate of Arts (Mass Communication)                        : Chuyên về Truyền thông đại chúng

- Associate of Science (Computer Science Concentration) : Chuyên về Khoa học Vi tính 

- Associate of Science ( Mathematics Concentration )        : Chuyên về Toán học

 

Bên cạnh đó, Du Học SET cũng thông tin về điều kiện tuyển sinh cho các chương trình chuyển tiếp vào Đại Học (University Transfer) và Associate như sau:

Chương trình học Điểm lớp 12 để xét tuyển đầu vào Tối thiểu điểm lớp 12 để xét tuyển đầu vào:
Chuyển tiếp Đại Học ngành Arts Điểm 4 môn lớp 12 bất kỳ Điểm C
Chuyển tiếp Đại Học ngành Business (Kinh doanh) Điểm 4 môn lớp 12 bất kỳ Điểm C
Chuyển tiếp Đại Học ngành Computer Science (Khoa học vi tính) Bắt buộc có tối thiểu 1 môn Khoa học Tự nhiên lớp 12 (Hóa, Sinh, Lý) cùng với 3 môn học thuật bất kỳ của lớp 12. Điểm C
Chuyển tiếp Đại Học ngành Engineering (Kỹ sư) Bắt buộc có Hóa và Lý lớp 12 cộng với 2 môn học thuật lớp 12 Điểm C
Chuyển tiếp Đại Học ngành Mass Comminication (Truyền thông) Điểm 4 môn lớp 12 bất kỳ Điểm C
Chuyển tiếp Đại Học ngành Science (Khoa học) Bắt buộc có tối thiểu 2 môn Khoa học Tự nhiên lớp 12 (Hóa, Sinh, Lý) cùng với 2 môn học thuật bất kỳ của lớp 12. Điểm C
Associate of Arts  Điểm 4 môn lớp 12 bất kỳ Điểm C
Associate of Arts (Business Administration Concentration) Điểm 4 môn lớp 12 bất kỳ Điểm C
Associate of Arts (Economics Concentration) Điểm 4 môn lớp 12 bất kỳ Điểm C
Associate of Arts (Mass Communication Concentration) Điểm 4 môn lớp 12 bất kỳ Điểm C
Associate of Science  Bắt buộc điểm 2 môn Khoa học từ nhiên lớp 12 (Hóa, Sinh, Lý) cùng với 2 môn học thuật bất kỳ của lớp 12. Điểm C
Associate of Science (Computer Science Concentration) Bắt buộc có tối thiểu 1 môn Khoa học Tự nhiên lớp 12 (Hóa, Sinh, Lý) cùng với 3 môn học thuật bất kỳ của lớp 12. Điểm C
Associate of Science (Mathematics Concentration) Bắt buộc có tối thiểu 2 môn Khoa học Tự nhiên lớp 12 (Hóa, Sinh, Lý) cùng với Toán Lớp 12 và 1 môn học thuật bất kỳ của lớp 12. Điểm C

Để tìm hiểu thêm chi tiết về chương trình học tại Columbia College theo những bậc học khác nhau, bạn có thể tham khảo thêm tại website của Trường hoặc liên lạc Tư vấn của Du Học SET để được hỗ trợ cụ thể nhất. 

Bạn có thể quan tâm về:

Đôi nét giới thiệu về Columbia College

Du học Canada cùng Du Học SET

Bạn cần đặt những câu hỏi nào khi cân nhắc Du học Canada? 

 

 

Search

Press enter to search