Hệ thống giáo dục Úc

Hệ thống giáo dục và văn bằng Úc - Các trường đại học

Gửi Email bài này

Chỉ mục bài viết

 

Các trường đại học

 Học tại trường đại học Australia—nhận bằng quốc tế

Giáo dục Australia thực sự mang tầm quốc tế. Các trường đại học của Australia liên kết với các cơ sở giáo dục trên 100 quốc gia và tuyển dụng giảng viên từ các nước trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp tại Australia, bạn có thể làm việc ở các công ty trên toàn thế giới.

Trường đại học Australia sẽ cung cấp cho bạn kiến thức vững chắc trong ngành học lựa chọn cùng với những kỹ năng học tập có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác. Bạn sẽ không chỉ học về y tế, khoa học, kỹ thuật hay nghệ thuật. Bạn còn học được cách suy nghĩ sáng tạo và độc lập.

Bằng cấp đại học tại Australia

Các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học của Australia cung cấp những chương trình lấy Bằng Cử Nhân và các văn bằng đại học ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Các trường đại học của Australia có các chương trình học đa dạng, từ Kiến Trúc cho tới Động Vật Học.

Bằng Cử Nhân là văn bằng phổ biến nhất tại Australia. Đào tạo nghiên cứu chuyên ngành và phát triển chuyên môn cũng được thực hiện thông qua các chương trình Thạc Sĩ và Tiến Sĩ.

Ngoài ra còn có Chứng Chỉ Sau Đại Học (Graduate Certificate) và Bằng Diplom Sau Đại Học (Graduate Diploma). Các văn bằng tốt nghiệp đang trở nên ít phổ biến hơn. Bằng Cử Nhân Liên Thông (Associate Degree) cung cấp chương trình học trong thời gian ngắn hơn dành cho những người có chuyên môn muốn tiến xa trong sự nghiệp.

Nghiên cứu và phát minh tại Australia

Các nhà khoa học và nghiên cứu của Australia góp phần làm nên những đột phá quan trọng và những tiến bộ công nghệ trên toàn thế giới. Những nhân tài xuất chúng của Australia đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có tám Giải Thưởng Nobel.

Ở bậc cao học, bạn sẽ phát triển các kỹ năng nghiên cứu, tạo nền tảng để bạn luôn đi đầu trong phát triển và ứng dụng các công nghệ mới. Các trường đại học ở Australia cung cấp nhiều cơ hội nghiên cứu trong mọi chuyên ngành quan trọng, thông qua các dự án cá nhân và hợp tác.

Học tập tại trường đại học của Australia sẽ mang đến cho bạn những lợi ích vô tận. Hãy phát triển tiềm năng của bạn trong một môi trường học tập cải tiến, linh hoạt nhưng luôn có sự hỗ trợ. Một bằng cấp được quốc tế công nhận sẽ là chìa khóa mở rộng cánh cửa tương lai của bạn.

Các trường đại học của Australia sẽ thách thức và tưởng thưởng cho bạn về mặt học vấn, cá nhân và chuyên môn.

Các khóa học bậc đại học 

đại học

sau đại học

cử nhân

 

 

chứng chỉ sau đại học

 

bằng sau đại học

 

thạc sĩ 
(thí dụ: Cao Học Quản Trị Kinh Doanh - MBA)

 

tiến sĩ

 

Các khóa học bao quát nhiều chuyên ngành khác nhau như nhân văn, khoa học xã hội, giáo dục môi trường, giáo dục, khoa học, toán và máy tính, nghệ thuật trình diễn/thị giác, kỹ thuật và chế biến, khoa học y tế, kinh doanh, kinh tế học, luật và nông nghiệp. Các khóa học có thể rất khác nhau về hình thức, điều kiện nhập học, thời gian học và phương pháp đánh giá. Hãy tìm hiểu thêm thông tin về các bằng cấp này tại phần Hệ Thống Bằng Cấp Australia (AFQ).

 

Search

Press enter to search