Tulip festival tour - dành cho du học sinh 11 năm học 2019

Gửi Email bài này

Cùng tham gia lễ hội hoa tulip lớn nhất trong năm tại Melbourne và Canberra cùng Du Học SET. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động miễn phí* dành riêng cho du học sinh lớp 11 năm học 2019 tại Melbourne và Sydney.

Tesselaar Tulip Festival
Thời gian: 10am 1/10/2019
Điểm hẹn: Lilydale Station
Gọi 0452.290.295 trước ngày 25/9/2019 để biết thêm thông tin và đăng ký tham dự

Floriade in Canberra
Thời gian: 6.30am 7/10/2019
Điểm hẹn: 30 Greenfield Parade, Bankstown, 2200
Gọi 0451.798.081 trước ngày 30/9/2019 để biết thêm thông tin và đăng ký tham dự

* Điều kiện tham dự:

- Đối với học sinh tại Melbourne: phí đặt cọc $30 (bao gồm chi phí vào cửa, ăn trưa, xe đưa đón từ Lilydale station). Phí hoàn lại vào năm 2020 khi học sinh sử dụng dịch vụ của SET để đăng ký nguyện vọng và nhập học cao đẳng, đại học mà học sinh chọn.

- Đối với học sinh tại Sydney: phí đặt cọc $70 (bao gồm chi phí vào cửa, ăn trưa, xe đưa đón từ Bankstown). Phí hoàn lại vào năm 2020 khi học sinh sử dụng dịch vụ của SET để đăng ký nguyện vọng và nhập học cao đẳng, đại học mà học sinh chọn.

Search

Press enter to search