Taylors College - Học bổng hữu nghị AU$3,500/năm

Gửi Email bài này

Tất cả các học sinh đăng kí tham dự chương trình PTTH (lớp 10, 11, 12) tại Taylors College Sydney, Melbourne và Perth trong năm 2009 sẽ được cấp HỌC BỔNG HỮU NGHỊ, trị giá AU $3,500/năm học, hoặc AU $875/term. Chương trình học bổng hữu nghị chỉ dành riêng cho học sinh Việt Nam nhằm hỗ trợ các trung tâm tuyển sinh Việt Nam trong việc tuyển học sinh trung học cho Taylors College.

 

Ví dụ:

Nếu học sinh đăng kí học Taylors College 3 năm: lớp 10, 11, 12 thì tổng học bổng là AU $3,500 x 3= AU $10,500

Nếu học sinh đăng kí học Taylors College 2 năm: 11, 12 thì tổng học bổng là AU $3,500 x 2 = AU $7,000

Nếu học sinh đăng kí học:

-     Tiếng Anh 09/01-09/07

-     Lớp 10 từ 09/07 tới 09/12

-     Lớp 11 từ 10/01 tới 10/12

-     Lớp 12 từ 11/01 tới 11/12

     Tổng học bổng trong trường hợp này là AU $1,750 (lớp 10) + AU $3,500 (lớp 11) + AU $3,500 (lớp 12) = AU $8,750

Ghi chú: học bổng này không được áp dụng cho năm đầu tiên đối với những học sinh được cấp học bổng 50% của Taylors College.

Nếu học sinh có anh chị em ruột đã từng học tại Taylors College thi chương trình học bổng này vẫn được áp dụng.

Search

Press enter to search