Tặng laptop, ĐTDĐ khi ghi danh tại Sydney College of English (SCE).

Gửi Email bài này

Sydney Colledge of English (SCE) thông báo sẽ tặng laptop cho học sinh đăng kí khóa học từ 12 tuần trở lên hay tặng điện thoại di động cho học sinh đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên tại SCE.

Chương trình này áp dụng cho 100 học sinh đầu tiên đăng kí khóa học toàn thời gian (20 tiếng/tuần hoặc nhiều hơn) trong 4 tuần hay 12 tuần.

Chương trình này có thể không đi kèm với các chương trình khác của SCE.

Mẫu ghi danh tại SCE được post tại:

[http://rs6.net/tn.jsp?e=001UZm6Ex9MOohIoL8JD2B0jbuPnSiIwc3HFWz6dgI_4az1dWwKeJAVxBBE2a4SBiuHHmztIyD_rCF2QRZjFWHi9eWXPobpUcOFmh4WUfFGZKIBstjrY_MxXKnxZw8lECxWFj0gVTM2M9feFOszlsnj3Q==],

Học phí của SCE được post tại:

www.sce.edu.au/fee.html.

Search

Press enter to search