Học bổng

Học bổng Đại học của trường Central Queensland University (QLD)

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: 20% học phí

- Số lượng: Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh khá, giỏi. IELTS > 6.0 (không có môn nào < 5.0)

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Học bổng Đại học của trường James Cook University (QLD)

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: Học phí 2 môn

- Số lượng: Không giới hạn số lượng

- Khóa học: 2009-2010. Nộp hồ sơ trước 31/12/2009

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên nhập học tại Brisbane campus

Học bổng Đại học của trường University of Ballarat (VIC)

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: 50% học phí

- Số lượng: 1 SVQT

- Giá trị học bổng: AU$5000

- Số lượng: 1 SVQT

- Khóa học:T2/2010. Nộp hồ sơ từ 03/08 – 23/10/09

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào dưới 5.5)

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Học bổng Đại học của trường La Trobe University (VIC)

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân ngành học Civil Engineering

- Giá trị học bổng: AU$ 20000/ 4 năm

- Số lượng: Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: T2/2010. Nộp hồ sơ trước 10/01/2010

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh có thành tích học tập khá giỏi. IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào dưới 6)

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Học bổng Đại học của trường Charles Sturt University (NSW)

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: 20% học phí cho 1 năm đầu tiên

- Số lượng: 20 SVVN

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh có thành tích học tập khá giỏi (≥6.5). IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào dưới 6)

Học bổng Đại học của trường The University of Queensland (QLD)

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Bachelor of Economics

- Giá trị học bổng: 50% học phí

- Số lượng: Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: T2/2010. Nộp hồ sơ trước 09/10/2009

- Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp PTTH loại giỏi, có thành tích học tập khá giỏi trong năm 1 Đại học (≥7.5). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

Học bổng Đại học của trường RMIT University (VIC)

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân các ngành: Computer Science & IT

- Giá trị học bổng: AU$ 3000/ năm

- Số lượng: Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh có thành tích học tập xuất sắc (≥9.0). IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào <6)

Học bổng Đại học của trường University of Melbourne (VIC)

- Loại học bổng: Miễn hoặc giảm học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: 50-100% học phí

- Số lượng: 20 SVQT

- Khóa học: T2/2010

- Đối tượng xét tuyển: Điều kiện tuyển sinh tùy thuộc vào ngành học. IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

Search

Press enter to search