Học bổng

Học bổng Đại học của trường The University of New Castle (NSW)

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Cử nhân các ngành học Engineering, Computer Sciences, Architecture, Construction Management

- Giá trị học bổng: 25% học phí + AU$1000

- Số lượng: 18 SVQT

- Khóa học: T2/2010. Nộp hồ sơ trước 30/10/2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh có thành tích học tập xuất sắc. IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào <6)

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Học bổng Đại học của trường Macquarie University (NSW)

- Loại học bổng: Miễn học phí chương trình Cử nhân tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: 100% học phí

- Số lượng: 20 SVQT

- Khóa học: T2/2010. Nộp hồ sơ trước 1/9/2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh có thành tích học tập xuất sắc. IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào <6)

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Học bổng sau Đại học của trường Central Queensland University (QLD)

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Thạc sĩ các ngành MBA

- Giá trị học bổng: 33% học phí (> AU$8000)

- Số lượng: Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: 2009

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi. IELTS > 6.0 (không có môn nào dưới 5.5). Kinh nghiệm làm việc

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Học bổng sau Đại học của trường The University of Queensland (QLD)

- Loại học bổng: Miễn hoặc giảm học phí chương trình Thạc sĩ các ngành: Master of International Economics & Finance; Master of Development Economics; Master of Business Economics; Master of Health Economics

- Giá trị học bổng: 50% - 100% học phí

- Số lượng: Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ

- Khóa học: T2/2010. Nộp hồ sơ trước 09/10/2009

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên Tốt nghiệp Đại học có thành tích học tập khá giỏi (≥7.8). IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6)

Học bổng sau Đại học của trường RMIT University (VIC)

- Loại học bổng:  Giảm học phí chuơng trình Thạc sỹ ngành Master of Biotechnology

- Giá trị học bổng:  AU$5000

- Số lượng:  2 SVQT

- Khóa học:  T7/2009

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên tốt nghiệp ĐH có thành tích học tập xuất sắc.

IELTS ≥ 6.5 (không có môn nào dưới 6) 

Học bổng Đại học của trường University of Adelaide (SA)

- Loại học bổng: Miễn học phí Chương trình Cử nhân tất cả các ngành học (trừ Y khoa, Nha khoa)

- Giá trị học bổng: 100% học phí

- Số lượng: 9 SVQT, 4 SVVN

- Khóa học: T2/2010. Nộp hồ sơ trước 1/9/2009

- Đối tượng xét tuyển: Học sinh có thành tích học tập xuất sắc (≥9.2), IELTS 6.0 (W&S tối thiểu 6.0, R&L tối thiểu 5.5). Không dành cho đối tượng đang là sinh viên

Học bổng sau Đại học của trường James Cook University (QLD)

- Loại học bổng: Giảm học phí chương trình Thạc sĩ tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: Học phí 1 môn

- Số lượng: Không giới hạn số lượng

- Khóa học: 2009-2010. Nộp hồ sơ trước 31/12/2009

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên nhập học tại Brisbane campus

Học bổng sau Đại học của trường University of Ballarat (VIC)

- Loại học bổng:  Giảm học phí chương trình Thạc sĩ tất cả các ngành học

- Giá trị học bổng: 50% học phí

- Số lượng: 1 SVQT

- Giá trị học bổng: AU$5000

- Số lượng: 1 SVQT

- Khóa học: T2/2010. Nộp hồ sơ từ 03/08 – 23/10/09

- Đối tượng xét tuyển: Sinh viên tốt nghiệp ĐH có thành tích học tập xuất sắc.

IELTS ≥ 6.0 (không có môn nào dưới 5.5)

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng du học SET - Điện thoại: (84-8) 3 848 4433

Search

Press enter to search