Học bổng

Học bổng của trường Wollongong College Australia (WCA) hỗ trợ cho sinh viên học Anh Văn.

In bài này Gửi Email bài này

Trường Wollongong College Australia (WCA) thông báo mở một học bổng hỗ trợ cho các sinh viên đang học Anh Văn tại trường WCA theo học khóa học từ 20 tuần trở lên với giá trị A$ 180/tuần, tương đương với 1/2 học phí.

Continue Reading

Thông báo ngày kết thúc nộp đơn xin học bổng của Deakin University.

In bài này Gửi Email bài này

Chúng tôi xin thông báo rằng hạn nộp đơn xin nhận học bổng của Đại học Deakin University là vào thứ 3 ngày 30/9/2008. Trường Đại học Deakin University trao các học bổng  là A$8,000/học bổng hàng năm cho các sinh viên giỏi và năng động của trường, và hạn nộp này là để xét cho học bổng năm 2009.

Continue Reading
< class="uk-panel-title ">Search
Press enter to search