Giới thiệu: trường ANU College 3h chiều 18/5/2009

Gửi Email bài này

3h chiều 18/5/2009,  văn phòng SET Education sẽ có buổi giới thiệu về trường ANU College. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Search

Press enter to search