Hội thảo

Chương trình triển lãm, hội thảo, phỏng vấn tuyển sinh du học Úc, Canada,...

Giới thiệu: trường UTS 2h chiều 27/2/2009

Gửi Email bài này

2h chiều 27/2/2009, văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường UTS do đại diện của trường trực tiếp trình bày. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường TAFE SA 4h30 chiều 26/2/2009

Gửi Email bài này

4h30 chiều 26/2/2009 trường TAFE South Australia sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường QUT 3h30 chiều 26/2/2009

Gửi Email bài này

3h30 chiều 26/2/2009 văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường QUT. Các bạn có thể đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường ANU College 2h30 chiều 27/2/2009

Gửi Email bài này

2h30 chiều 27/2/2009 văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu trường ANU College. Các bạn có thể đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: Think Education Group 2h30 chiều 26/2/2009

Gửi Email bài này

2h30 chiều 26/2/2009 văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về Think Education Group. Các bạn có thể đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường Deakin University 4h30 chiều 26/2/2009

Gửi Email bài này

4h30 chiều 26/2/2009 trường Deakin University sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường Holmes College 4h chiều 24/2/2009

Gửi Email bài này

4h chiều 24/2/2009 trường Holmes College sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường Curtin University 4h chiều 26/2/2009

Gửi Email bài này

4h chiều 26/2/2009, văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Curtin University. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Search

Press enter to search