Hội thảo

Chương trình triển lãm, hội thảo, phỏng vấn tuyển sinh du học Úc, Canada,...

Giới thiệu: trường Macquarie University 3h30 chiều 26/2/2009

Gửi Email bài này

3h30 chiều 26/2/2009 trường Macquarie University sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường tại văn phòng SET Education. Các bạn có thể liên hệ đăng kí qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc qua email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường Swinburne University 9h sáng 25/2/2009

Gửi Email bài này

9h sáng 25/2/2009, văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Swinburne University. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: Think Education Group 3h chiều 26/11/2008

Gửi Email bài này

3h chiều 26/11/2008 đại diện của Think Education Group là Mr Novel Tong sẽ có buổi giới thiệu tại công ty SET Education.

Website Think Education Group:www.think.edu.au

Các bạn hãy đăng kí qua đện thoại hay email để đăng kí tham dự và được tư vấn miễn phí.

Chi thiết xin liên hệ SET Education 08 3484 4433

Email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: học viện Chisholm Institute 3h chiều 28/11/2008

Gửi Email bài này

3h chiều 28/11/2008 đại diện học viện Chisholm Institute: Miss Clare Wilson, sẽ có buổi giới thiệu về trường tại công ty SET Education.

Website Chisholm Institute: www.chisholm.edu.au

Continue Reading

Giới thiệu: trường Hawthorn Secondary 11h 30/12/2008

Gửi Email bài này

11h sáng 30/12/2008  đại diện trường Hawthorn Secondary là ông Bob King sẽ có buổi giới thiệu về trường tại công ty SET Education.

Website Hawthorn Secondary College: www.hawthornsc.vic.edu.au

Các bạn hãy đăng kí qua điện thoại hay email để tham dự và được tư vấn miễn phí.

Chi tiết xin liên hệ SET Education 08 3848 4433.

Email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: trường MIBT 10h sáng 5/12/2008

Gửi Email bài này

10h sáng 5/12/2008 hiệu trường trường MIBT: Dr. John Duncan sẽ có buổi giới thiệu về trường tại công ty SET Education.

Website Melbourne Institute Of Business and Technology (MIBT): www.mibt.vic.edu.au

Các bạn hãy đăng kí qua điện thoại hay email để tham dự và đuợc tư vấn miễn phí.

Continue Reading

Giới thiệu: trường ICMS 10h30 sáng 25/11/2008

Gửi Email bài này

10h30 sáng 25/11/2008 đại diện trường ICMS sẽ có buổi giới thiệu về trường tại công ty SET Education.

Website International College of Management, Sydney (ICMS ): www.icms.edu.au

Các bạn hãy đăng kí qua điện thoại hoặc email để tham dự và được tư vấn miễn phí.

Chi tiết xin liên hệ SET Education 08 3848 4433.

Email đăng kí tham dự.

Giới thiệu: đại học Macquarie & Macquarie College 11h 20/11/2008

Gửi Email bài này

9h sáng 26/11/2008 trường MacQuarrie và MacQuarrie College sẽ tổ chức buổi giới thiệu tại công ty SET Education.

Website Macquarie University: www.mq.edu.au

Website Macquarie College: www.macquarie.college.nsw.edu.au

Continue Reading

Search

Press enter to search