IELTS Task 2: Chủ đề du lịch

Gửi Email bài này

Bạn đã từng thử sức qua chủ đề du lịch này chưa? Đây không chỉ là một trong những chủ đề thi IELTS viết phổ biến mà còn rất thường được hỏi trong phần thi nói IELTS, có thể ở phần 1 hoặc phần 2. Nếu kì thi IELTS của bạn đang đến gần thì hãy thêm chủ đề này vào "practice list" của bạn nhé!

rio-de-janeiro960-373

Writing task 2 (10/ 2014 in Vietnam)
Some people think that it is not necessary to travel to other places to learn culture of other people. We can learn from books, films and the internet. Do you agree or disagree?

Click here để xem bài viết tham khảo tại Arrowenglish.

Search

Press enter to search