Mẫu đề luyện thi IELTS speaking Part 2: Book

Gửi Email bài này

Bạn có phải là 1 người yêu thích việc đọc sách? Nếu vậy thì thật may mắn cho bạn vì sách là 1 trong những chủ đề thi nói IELTS được lặp đi lặp lại nhiều lần trong 2 năm 2013 và 2014 tại VN. Tuy nhiên, nếu sách không bao giờ nằm trong "To-do-list" của bạn thì Arrowenglish có thể giúp bạn chuẩn bị tốt cho chủ đề thi này.

Part 2

life-of-pi-illustrations-1583682812

   Describe a book that you have read

        You should say:

              What kind of book it is

              When you read it

              What the book is about

        And also explain why you enjoy reading that book.

1.Is reading book a popular hobby in Vietnam?

 

2.What are the benefits of reading books?

 

Part 3

 

1. Between young and old people, who like reading books more than the others?

 

2. Compare reading now to the past.

 

3. Where do people often read books?

 

4. Why do the elderly prefer the real book while young people like reading online?

 

5. How is it different when we read books online?

 

6. Will reading books be different in the future?

 

Để xem thêm đề thi liên quangợi ý trả lời, click here.

Search

Press enter to search