Đề thi viết IELTS Task 2: Du Lịch Không Gian

Gửi Email bài này

Cùng tham khảo 1 trong những đề thi khó và mới của tháng vừa rồi về "Du Lịch Không Gian" và nhìn qua dàn ý để thử sức của mình nhé!

Space travel has been possible for some time and some people believe that space tourism could be developed in the future.

Do you think it is a positive or negative development? 

Bên dưới là 1 vài gợi ý để cả nhà tham khảo thêm.

Mặt tích cực:

- a new avenue for business investment

- more interest in engineering and scientific research

Mặt tiêu cực:

- a lot of money poured into manufacturing spaceships

- a waste of fuel and emissions from rocket flights

Search

Press enter to search