Phần 1: Các tiêu chí đánh giá của cuộc thi IELTS

Gửi Email bài này

Chỉ mục bài viết

Đây là chương trình hợp tác giữa Australia network và học viện UTS:Insearch. Chương trình được soạn và dẫn nhập bằng tiếng Anh dành cho đối tượng bậc Trung cấp trở lên. Hy vọng các bạn có thêm nguồn tham khảo cho việc học và luyện thi IELTS của mình.

Phần 1: Các tiêu chí đánh giá của cuộc thi IELTS  

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những tiêu chí mà người chấm thi căn cứ vào đó để chấm điểm hai kỹ năng Đọc và Nói trong kỳ thi IELTS. Khi biết rõ những yêu cầu này, bạn có thể tập trung luyện tập những kỹ năng đó nhiều hơn và nhờ vậy đạt kết quả cao hơn.

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

1) Clip 1:  IELTS Assessment Criteria

2) Clip 2: Vocabulary Exercise

3) Printable documents

     a) Notes for Study

IELTS ASSESSMENT CRITERIA

IELTS is a proficiency test which assesses your English language ability in four language skill areas – listening, reading, writing and speaking. Depending on your need – whether it’s for tertiary or secondary study, professional recognition or immigration purposes – you can choose to do either the Academic or General Training module.

Writing and Speaking are productive skills and test your ability to produce written and spoken language.

 

IELTS Tip

Familiarise yourself with all the different question types in the Listening and Reading Modules and possible question topics and tasks in the Writing and Speaking Modules of the IELTS Test. For Speaking and Writing understand what the examiners are looking for. Familiarise yourself with the criteria for Writing – Task Response, Coherence and Cohesion, Lexical Resource and Grammatical Range and Accuracy. For Speaking understand what is required for Fluency and Coherence, Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy and Pronunciation.

 

Writing

Two tasks requiring different types of writing are given so that you can demonstrate your writing skills.

 

Academic

General Training

Task 1

summarising/describing factual information

letter

Task 2

well-structured essay

 

Speaking

In the Speaking Test there are three different parts so that you can demonstrate how well you can express yourself on a variety of different topics ranging from the personal to the more abstract and using both formal and informal language.

 

Assessment Criteria

Four criteria are used to assess your written and spoken language.

CRITERIA

WRITING

SPEAKING

Task Response

 

Coherence and Cohesion

Fluency and Coherence

Grammatical Range and Accuracy

Grammatical Range and Accuracy

Lexical Resource

Lexical Resource

 

Pronunciation

 

Three of the criteria overlap: Coherence, Grammatical Accuracy and Range, Lexical Resource.

Each criterion assesses specific aspects of your language. These are spelt out below and can be used as a checklist when reviewing your writing or practising your speaking.

 

Task Response

Task response refers to the content of your answer. It assesses how well you’ve understood and answered the question.

Criteria: Task Response

Checklist

Writing Task 1

 

Academic

General Training

 

  • Have I provided an overview of the general trends?
  • Have I stated the purpose of my letter?

 √

  • Have I summarised or described the key features in the graph or diagram?
  • Have I addressed the 3 bullet points in the question?

 √

  • Have I provided supporting evidence or information?
  • Is the tone of my letter correct, i.e. formal or informal?

 √

  • Have I written at least 150 words?
  • Have I written at least 150 words?

 √

Writing Task 2

• Have I answered all parts of the question?

• Are my ideas relevant and appropriate to the topic?

• Have I developed and supported my ideas?

• Have I stated my position on the topic?

• Is my conclusion relevant to the topic?

• Have I written at least 250 words?

 √

 

Search

Press enter to search