Cập nhật dạng bài IELTS mới đầu năm 2010

Gửi Email bài này

Đầu năm mới, trong không khí lễ hội và du xuân, xin mời các bạn tham khảo đề thi sau, nằm trong chủ đề Du lịch

Speaking tháng 01.2010

Part 2:  Describe your city or a place you lived

You should say:  + what place it is
                               + how long you have lived there
                               + what is special in that place

and also tell what you like and dislike in that place / city
  
Continue Reading

Cập nhật 03 đề Task 1 của General Training Module

Gửi Email bài này

Test Date: 07/11/2009

Write a letter to apologise a friend about the damage of something you borrowed from. In your letter, mention:

Continue Reading

Bài 4: Mỗi tuần 01 dạng bài IELTS - Tóm lượt Writing tháng12.2009

Gửi Email bài này

Task 1:

Dạng bảng thông tin (Table) về lượng du khách đến các vùng và thông số tổng. Đề chi tiết có lưu trong chương trình IELTS B.

Continue Reading

Bài 3: Mỗi tuần 01 dạng bài IELTS - Task 1 Academic Writing

Gửi Email bài này

THỬ SỨC VỚI 2 TASK 1 ACADEMIC TRAINING

1. Test Date: tháng 01.2008

Continue Reading

Loạt 2: IELTS Essays có bài giải tham khảo

Gửi Email bài này

You should spend about 40 minutes on this task.

 

You should write at least 250 words.

Continue Reading

Search

Press enter to search