De thi IELTS-SKY

Chủ đề thi IELTS về Sky và SPACE

Gửi Email bài này

Đề tài "sky" hoặc "space" tuy không quá khó nhưng thỉnh thoảng vẫn gây khó khăn cho các sỉ tử IELTS với những câu hỏi "trên trời". Bạn đã chuẩn bị gì cho chủ đề này? Cùng brainstorm ý cho những câu hỏi có thể gặp trong kỳ thi IELTS và tham khảo câu trả lời ở mục Bài giải mẫu trên website của ArrowEnglish nhé!

Speaking Part 1: The sky

Continue Reading
Đề thi IELTS-Successful business

IELTS Part 2: Talk about a family business

Gửi Email bài này

Cùng tham khảo và chuẩn bị tốt cho chủ đề "business" nhé! Đây là 1 trong những chủ đề được hỏi trong năm nay và có tần suất lặp lại khá cao trong những năm vừa qua.

 Talk about a small but successful company

 You should say:

What it is

What business the company does

How did you know about the company

 And also explain why this company is successful

July 11 2015

Continue Reading

IELTS Part 2: Describe a Machine

Gửi Email bài này

electricappliancekitchen

Khi được yêu cầu tả 1 thiết bị công nghệ có ảnh hưởng lớn trong đời sống và xã hội hiện đại, đâu là hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đầu của bạn? Có phải chăng đó là những chiếc điện thoại thông minh hay máy tính bảng? Các thiết bị này hẳn là thỏa mãn yêu cầu đề nhưng bạn không thể mong đợi có điểm số cao nếu bạn cũng nói những gì mà người khác nói.

Cùng tham khảo những đề thi gần đây có liên quan đến chủ đề "technology" và chọn cho mình 1 "hướng đi riêng" để tạo nên sự khác biệt nhé!

Part 2 TECHNOLOGY

Domestic-Appliances-Suppliers

 Describe a machine that has made a great impact on our modern society.

 You should say:

 What it is

How popular is it in your society

What it is used for

 Also explain why you think this machine is important in the modern society

Related topics:

Describe an item you would like to buy in the future (16/05/2015)

Describe a useful application in your mobile phone (21/03/2015)

Describe a piece of technological equipment that you own and like (20/09/2014)

Describe an electrical appliance which did not work (07/06/2014)

Click here để xem bài giải mẫu.

Source: Arrowenglish

IELTS Part 2: Describing a Toy

Gửi Email bài này

toyspostweb

What was your favorite toy when you were little? Have you any memory of it? Here's the chance to recall those happy times of your childhood. Let's take a look at the toy theme.

Part 2 (13.1.2013)

Describe a toy that you usually played with when you were a child.

You should say: 

        What the toy was

        Who gave you

        Why you liked it

And also say whether you still have this toy

Similar topics:

1. Describe the toy you like most when you were a child. (15.6.2013)

2. Describe a toy that was special to you when you were a child (8.2.2015)

Part 3

1. Do you think it would be different when boys and girls choose toys?

2. What do you think are the differences between toys for children nowadays and those in the past?

3. Is it bad when children now mostly play indoors with computers?

4. Do children enjoy more when playing with things around the house?

5. What are the educational purposes of toys?

IELTS Part 2: Educational Trip

Gửi Email bài này

childrenplay

Cùng Arrowenglish chuẩn bị tốt cho ngày thi IELTS cuối trong tháng này với chủ đề nói về "education" nhé. Mặc dù chủ đề về giáo dục không phổ biến như các chủ đề về "book" và "movie" mà Arrowenglish đã đăng ở các tuần trước, nhưng khi các ứng viên gặp phải chủ đề rất quen mà cũng rất lạ các bạn thường gặp phải một số khó khăn như thiếu ý hoặc không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hãy thêm chủ đề "educational trip" vào "practice list" để sẵn sàng cho kì thi sắp đến nhé!

 

FieldTrips

      Describe an educational trip that you went on when you were in school.

      You should say:

              When and where you went

              What you did there

              Whom you went with

      And also say what you have learnt from that trip.

 

1. Do you think it's beneficial for students to go on school trips?

2. What are the responsibilities of teacher on such trips?

Part 3

1. How has education changed over the last few years?

2. Is a good education more important to boys than girls?

3. How well do you think school prepare young children for life?

4. Is the internet a valuable educational tool?

5. How important is it for schools to have computers for their students?

Xem thêm tại Arrowenglish

Source: Collected from IELTS candidate

Search

Press enter to search