Bài 1: Nhận giữ phòng qua điện thoại

Gửi Email bài này

Chỉ mục bài viết

Bài 1: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại – chào hỏi, ngày tháng, xưng hô

Tự giới thiệu qua điện thoại; cách dùng 'good morning', 'good evening', v.v. để chào hỏi; cách nói ngày tháng và dùng Mẫu tự Phát thanh Quốc tế; cách xưng hô sao cho phù hợp; cách nói chức vị của khách; cách dùng từ 'certainly' thay cho từ 'yes' khi cần phải tỏ ra trịnh trọng hơn; chào tạm biệt.

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Transcript

Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào quí bạn. Đây là bài học đầu tiên trong loạt bài Tiếng Anh Căn Bản gồm 26 bài được biên soạn để giúp các bạn giao tiếp dễ dàng với khách nói tiếng Anh trong ngành du lịch và phục vụ.

Mỗi cuộc đối thoại đề cập đến một đề tài quan trọng trong ngành phục vụ. Xin các bạn đừng lo lắng nếu như các bạn không hiểu bài vào lúc đầu. Phần lớn cuộc đối thoại sẽ được nhắc lại, giải thích và thực hành ngay trong bài này cũng như những bài sau.

Cứ cuối mỗi hai bài, chúng tôi sẽ lập lại toàn bộ cuộc đối thoại...và các bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy mình chẳng những đã hiểu được rất nhiều mà còn nói được nhiều câu tương tự đến như thế.

Trong Bài Học 1, chúng ta sẽ học cách tự giới thiệu qua điện thoại, và biết khi nào thì nên dùng ‘good morning’, ‘good afternoon’ và ‘good evening’ để chào hỏi vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Chúng ta cũng sẽ thực tập cách sử dụng ngày tháng và Mẫu Tự Phát Thanh Quốc Tế. Chúng ta sẽ tìm hiểu và thực tập cách xưng hô, cùng là cách nói chức vị của khách sao cho phù hợp. Chúng ta cũng sẽ thực tập cách sử dụng từ 'certainly' thay cho từ 'yes' khi cần phải tỏ ra trịnh trọng hơn.

Trong bài này, các bạn sẽ học cách nhận giữ phòng qua điện thoại, và bây giờ QL xin giới thiệu với các bạn tiếp viên của chúng ta là anh Leo.

 

Hi, I'm Leo.

Anh Leo sẽ nhận giữ phòng cho cô Mona White.

Hi, I'm Mona White.

Cô con gái đã lỡ thì của ông Jack Webber.

Hi, I'm Jack Webber.

Nào chúng ta bắt đầu nhé.

Leo:            Plaza Hotel, good morning. Leo speaking.

Mona:         Ah yes, I'd like to book two rooms for myself and my father. Could you tell me the cost of a single room per night?

Leo:            Certainly. A single room is 120 dollars American, per night.

Mona:         Fine.

Leo:            And when would you like the rooms?

Mona:         From the 25th to the 28th of September.

Leo:            Arriving the 25th of September and leaving on the 28th? Three nights?

Mona:         That's right.

Leo:            Just a minute please.

Khi chào hỏi, ta chỉ dùng cụm từ 'good morning', từ sáng cho tới giữa trưa. Sau đó, ta dùng 'good afternoon' cho đến buổi chiều. 'Good evening' được dùng từ buổi tối đến nửa đêm. Đừng bao giờ dùng cụm từ 'good night' để chào hỏi. Từ này chỉ được dùng khi chào tạm biệt vào buổi tối tương tự như từ 'goodbye' mà thôi.

Nào mời các bạn thực tập. Xin các bạn nghe và lập lại:

Good morning

Good morning

  

Good afternoon

Good afternoon

  

Good evening

Good evening

Xin các bạn nghe anh Leo chào khách một lần nữa.

Leo:            Plaza Hotel, good morning. Leo speaking.

"Leo speaking" - theo thông lệ, khi giao tiếp qua điện thoại, để người kia biết bạn là ai, bạn nên dùng từ 'speaking' ngay sau khi xưng tên mình. Nào mời các bạn nghe và lập lại những câu sau đây.

Leo:            Leo speaking

Mona:         Mona speaking

Jack:          Jack Webber speaking

Bây giờ, chúng ta hãy nghe thêm một phần khác trong cuộc đối thoại.

Mona:         Ah, yes, I'd like to book two rooms for myself and my father.

                    (À vâng, tôi muốn đặt hai phòng cho tôi và cha tôi.)

Mona:         Could you tell me the cost of a single room per night?

                    (Xin anh cho biết giá phòng đơn là bao nhiêu một đêm được không?)

Leo:            Certainly. A single room is $120 American dollars, per night.

                    (Dạ vâng. Phòng đơn giá 120 đô Mỹ một đêm.)

Ngoài từ 'yes', có nghĩa là 'phải' còn có một từ khác cũng có ý nghĩa tương tự, nhưng có vẻ trịnh trọng hơn là từ 'certainly'. Mời các bạn nghe và lập lại.

Certainly

Certainly

Khi xưng hô với phái nam, ta dùng từ 'Sir' hay 'Mr.' kèm theo tên họ người đó. Riêng với phái nữ, ta dùng từ 'Madam' hay 'Ms.' kèm theo tên họ người đó. Xin các bạn nghe và lập lại.

Certainly, Sir.

Certainly, Mr. Webber.

Certainly, Madam.

Certainly, Ms. White.

Bây giờ, mời các bạn nghe cuộc đối thoại sau đây bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Leo:            And when would you like the rooms?

                    (Thế cô muốn thuê phòng từ ngày nào (đến ngày nào)?)

Mona:         From the 25th to the 28th of September.

                    (Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng Chín.)

Leo:            Arriving on the 25th of September and leaving on the 28th? Three nights?

                    (Tức là cô tới vào ngày 25 tháng Chín, và rời khách sạn ngày 28? Ba đêm phải không, thưa cô?)

Mona:         That's right (Dạ phải.)

Leo:            Just a minute please. (Xin cô đợi một lát.)

Trong tiếng Anh, ngày tháng được diễn tả theo thứ tự như thế này: 'the second of July' hay 'July second'. Xin các bạn nghe và lập lại nhé.

The second of July

July second

Các bạn cứ theo thứ tự như vậy mà làm nhé. Bây giờ mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại từ đầu đến giờ, và lập lại từng câu nói của anh Leo.

Leo:            Plaza Hotel. Good morning. Leo speaking.

Mona:         Ah, Yes, I'd like to book two rooms for myself and my father. Could you tell me the cost of a single room per night?

Leo:            Certainly. A single room is $120 American dollars per night.

Mona:         Fine.

Leo:            And when would you like the rooms?

Mona:         From the 25th to the 28th of September.

Leo:            Arriving the 25th of September and leave on the 28th? Three nights?

Mona:         That's right

Leo:            Just a minute please.

Các bạn đang theo dõi bài học 'Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch' do Đài Úc Châu thực hiện.

Search

Press enter to search