Bài 1: Nhận giữ phòng qua điện thoại - Bài Học 1: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại

Gửi Email bài này

Chỉ mục bài viết

Bài Học 1: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại

Lesson 1: Taking a Reservation Over the Phone

Xin các bạn lắng nghe những từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại.

Leo:            Just a minute please… Yes, we have rooms available then. You require two single rooms?

Mona:         Yes, thank you.

Leo:            Can I have your name please?

Mona:         My name is Mona White.

Leo:            And your father' name, Ms. White?

Mona:         Jack Webber.

Leo:            Could you spell the surname, please?

Mona:         Sure, W-E-double B-E-R.

Leo:            Double P for Papa?

Mona:         No, double B for Bravo.

Xin các bạn để ý xem anh Leo yêu cầu khách đợi như thế nào nhé.

Leo:            Just a minute please. (Xin cô đợi một lát.)

Bây giờ mời các bạn nghe tiếp cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Leo:            Yes, we have rooms available then. You require two single rooms?

                    (Vâng, chúng tôi có phòng trống vào lúc đó. Cô cần hai phòng đơn phải không?)

Mona:         Yes, thank you. (Dạ vâng, cám ơn anh.)

Leo:            Can I have your name please? (Thưa cô, cô tên gì?)

Mona:         My name is Mona White. (Tôi là Mona White.)

Leo:            And your father's name, Ms White? (Còn cha cô tên gì thưa cô White?)

Chúng ta nên để ý cách xưng hô thêm một lần nữa. Nếu ai tự xưng là "Doctor" (Tiến sĩ hay Bác sĩ) hoặc "Professor" (Giáo sư) với các bạn, thì các bạn có thể gọi họ bằng chức vị (học vị) ấy thay vì dùng từ Sir, Madam, Mr. hay Ms. Phụ nữ mang tên họ chồng có thể thích được gọi là 'Mrs.' thay vì 'Ms.'. Mời các bạn nghe và lập lại.

Certainly, Mr. Webber.

Certainly, Doctor Brown.

Certainly, Ms. White.

Certainly, Professor Black

Certainly, Mrs. Green.

Bây giờ mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Mona:         Jack Webber.

Leo:            Could you spell the surname please? (Cô làm ơn đánh vần tên họ được không?)

Mona:         Sure. W-E-double B-E-R (Dạ vâng, W-E-B-B-E-R)

Leo:            Double P for Papa? (P - P như trong chữ Papa phải không?)

Mona:         No, double B for Bravo. (Dạ không phải, B - B như trong chữ Bravo.)

Một số mẫu tự trong tiếng Anh như 'p' và 'b', 'f' và 's' nghe rất giống nhau, nhất là khi nói qua điện thoại. Chính vì thế, ta nên học và sử dụng Bản Mẫu tự Phát thanh Quốc tế để đánh vần tên họ. Mời các bạn nghe và lập lại.

A for Alfa                                                N for November

B for Bravo                                            O for Oscar

C for Charlie                                         P for Papa                              

D for delta                                             Q for Quebec

E for Echo                                             R for Romeo

F for Foxtrot                                          S for Sierra

G for Golf                                               T for Tango

H for Hotel                                             U for Uniform

I for India                                               V for Victor

J hor Juliet                                           W for Whisky

K for Kilo                                               X for X-ray

L for Lima                                             Y for Yankee

M for Mike                                            Z for Zulu

Bây giờ mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại một lần nữa, và lập lại từng câu nói của anh Leo.

Leo:            Just a minute please… Yes, we have rooms available then.

                    You require two single rooms?

Mona:         Thank you.

Leo:            Can I have your name please?

Mona:         My name is Mona White.

Leo:            And your father's name please, Ms. White.

Mona:         Jack Webber.

Leo:            Could you spell the surname please?

Mona:         Sure. W-E-double B-E-R

Leo:            Double P for Papa? (PAUSE)

Mona:         No, double B for Bravo.

Và sau đây là bài vè để giúp các bạn học và thực tập, với hy vọng các bạn có thể nhớ được ít nhiều những gì vừa học trước khi chúng ta sang bài mới.

or would you like three?

Certainly

Certainly

Just a minute please.

Would you like two nights

or would you like three?

Certainly

Certainly

Just a minute please

Thưa quí bạn, Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch là loạt bài do Dịch Vụ Giáo Dục Đa Văn Hóa Dành Cho Người Trưởng Thành biên soạn, và đây là tổ chức chuyên giảng dạy ngôn ngữ uy tín nhất nước Úc.

Trong Bài Học 2 vào kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về đề tài nhận giữ phòng qua điện thoại'. Vậy mời quí bạn đón nghe.

Các bạn cũng đừng quên ghé thăm Website của Đài Úc Châu theo địa chỉ www.bayvut.com , hay mở website của AMES theo địa chỉ ames.net.au

Xin các bạn nhớ ôn tập Bài Học Tiếng Anh cho đến khi QL gặp lại các bạn vào kỳ sau, các bạn nhé. Xin tạm biệt quí bạn.

Download bài học 1

Download bài học MP3

 

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Search

Press enter to search