Bài 2: Nhận giữ phòng qua điện thoại - nghe và nói số

Gửi Email bài này

Chỉ mục bài viết

Bài 2: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại (tiếp theo): nghe và nói số

Bạn sẽ học cách nói số, ngày tháng, sao cho rỏ ràng qua điện thoại. Bạn sẽ ôn lại việc dùng Mẫu tự Phát thanh Quốc Tế để đánh vần tên họ. Bạn sẽ biết cách yêu cầu người khác nói rõ ý hơn, và để câu hỏi nghe êm tai, bạn sẽ dùng từ ‘and'. Bạn cũng biết cách trả lời khi có người cám ơn bạn.

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest}

Transcript

Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu xin thân chào quí bạn. Các bạn đang theo dõi Bài Học 2 trong loạt bài Tiếng Anh Căn Bản Cho Ngành Du Lịch và Phục Vụ.

Trong Bài Học 1, chúng ta đã học cách tự giới thiệu qua điện thoại, và biết khi nào thì nên dùng ‘good morning, good evening’, cũng như một số từ khác để chào hỏi. Chúng ta cũng đã thực tập cách sử dụng ngày tháng và Mẫu tự Phát thanh Quốc tế. Chúng ta đã thực tập cách xưng hô sao cho phù hợp. Chúng ta đã biết cách nói chức vị của khách, cùng là tập sử dụng từ ‘certainly’ thay cho từ ‘yes’ khi cần phải tỏ ra trịnh trọng hơn. Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ học cách sử dụng từ ‘and’ để câu hỏi nghe êm tai hơn. Các bạn cũng sẽ học cách yêu cầu người khác diễn tả rõ ý hơn, và trả lời như thế nào khi có người nói ‘thank you’ để cám ơn các bạn.

Trước khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại, chúng ta hãy nghe lại phần đầu nói về đề tài nhận giữ phòng qua điện thoại

Leo:            Plaza Hotel, good morning. Leo speaking.

Mona:         Ah yes, I'd like to book two rooms for myself and my father. Could you tell me the cost of a single room per night?

Leo:            Certainly. A single room is 120 dollars American, per night.

Mona:         Fine.

Leo:            And when would you like the rooms?

Mona:         From the 25th to the 28th of September

Leo:            Arriving the 25th of September and leaving on the 28th? Three nights?

Mona:         That's right.

Leo:            Just a minute please. Yes, we have rooms available then. You require two single rooms?

Mona:         Yes, thank you

Leo:            Can I have your name please?

Mona:         My name is Mona White.

Leo:            And your father's name, Ms. White?

Mona:         Jack Webber

Leo:            Could you spell the surname please?

Mona:         Sure. W-E-double B-E-R

Leo:            Double P for Papa?

Mona:         No, double B for Bravo

Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này trong Bài Học 2: nhận giữ phòng qua điện thoại.

Leo:            And how will you be paying for your room, Ms. White?

Mona:         By credit card.

Leo:            Both rooms on the same card?

Mona:         Yes.

Leo:            Your card number please?

Mona:         4434 1234 5678 9902

Leo:            Double one, zero two?

Mona:         No, double nine zero two.

Thế các bạn có nắm được ý chính cuộc đối thoại hay không? Anh Leo ghi lại số thẻ tín dụng (credit card) của cô Mona White để làm tin. Xin các bạn nghe phần đầu cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Leo:            And how will you be paying for your room, Ms. White

                    (Và thưa cô White, cô tính trả tiền phòng như thế nào?)

Mona:         By credit card. (Bằng thẻ tín dụng.)

Các bạn để ý xem anh Leo chỉ dùng mỗi từ ‘and’ để chuyển sang đề tài khác. Anh đề cập đến thẻ tín dụng. Nếu không dùng từ ‘and’ thì câu hỏi của anh có vẻ như quá cộc lốc. Mời các bạn nghe và lập lại.

Leo:            And how will you be paying for your room, Ms. White?

                    And when would you like the rooms?

                    And your father's name?

Bây giờ, chúng ta hãy nghe phần đối thoại kế tiếp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Leo:            Your card number please? (Xin cô cho biết số thẻ tín dụng?)

Mona:         4434 1234 5678 9902

Leo:            Double one, zero two? (Một một, không hai phải không?)

Mona:         No, double nine zero two. (Dạ không, chín chín không hai.)

Như các bạn thấy, khi đánh vần và nói các con số, nếu cần phải lập lại một mẫu tự hay con số nào đó, ta sẽ dùng từ ‘double’. Thí dụ như, ‘double B’ hay ‘double 4’. Mời các bạn nghe và lập lại:

Double M

Room: R - double O - M

Double - 8

6 - double oh - 2

Một điểm khác cần lưu ý là, khi đọc con số ‘0’ các bạn có thể đọc là ‘zero’ hay ‘oh’. Trong tiếng Anh, cả hai kiểu nói này đều có ý nghĩa như nhau và được dùng lẫn lộn để diễn tả con số zero. Tuy nhiên, ta chỉ nói ‘double oh’, chứ không nói ‘double zero’. Bây giờ, mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại từ đầu đến giờ, và lập lại từng câu nói của anh Leo.

Leo:            And how will you be paying for your room, Ms. White?

Mona:         By credit card.

Leo:            Both rooms on the same card?

Mona:         Yes.

Leo:            Your card number please?

Mona:         4434 1234 5678 9902

Leo:            Double one, zero two?

Mona:         No, double nine zero two.

Leo:            4434 1234 5678 9902

Mona:         That's right.

Quí bạn đang theo dõi bài Học Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch do Đài Úc Châu thực hiện.

 

Search

Press enter to search