Bài 8: Trong nhà hàng – phục vụ ân cần; giải thích hóa đơn

Gửi Email bài này

Chỉ mục bài viết

Bài 8: Trong Nhà Hàng – phục vụ ân cần; giải thích hóa đơn.

Khách thường là người phương xa và họ trông cậy vào sự chỉ dẫn tận tường và rành mạch của bạn. Bạn sẽ học cách mô tả hướng đi, khoảng cách và ước đoán thời gian hành trình. Bạn sẽ biết cách đề nghị rất lịch sự bằng lời gợi ý bắt đầu với ‘How about…’ hoặc ‘May I suggest…’

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Transcript

Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi loạt bài Tiếng Anh Căn Bản Cho Ngành Du Lịch và Phục Vụ.

Trong Bài Học 7, các bạn đã học cách hỏi để tìm hiểu xem có vấn đề gì không, cũng như cách xin lỗi khi có sự sơ xuất nào đó. Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ học và luyện cách diễn tả khi cần tìm hiểu xem khách muốn gì, cũng như cách giải thích những khoản tiền ghi trên hóa đơn. Thế nhưng, trước khi tiếp tục cuộc đối thoại hôm nay, mời quí bạn nghe lại phần đầu cuộc đối thoại về đề tài Trong Nhà Hàng.

Jean:            Your Crispy Fish and … your Garlic Chicken and vegetables.

Mona:           Oh dear.

Jean:            Is there a problem?

Mona:           There seems to be some mistake. I asked for no chillies. This chicken has chillies.

Jean:            Oh, yes. I see. I'm sorry. I'll get you another one straight away. There was a slight mix up in the kitchen.

             We're very busy tonight. Here is your Garlic Chicken without the chillies. I apologise for any inconvenience.

Mona:           No worries.

Jean:            Would you like anything else to drink?

Mona:           No, thanks.

Jack:            I'm right, thank you.

Xin các bạn lắng nghe những từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại.

Jack:            That was delicious, thank you.

Jean:            I'm glad you liked it, Sir. Now, would you like to see the dessert menu?

Jack:            No, thanks.

Mona:           Just the bill, thank you.

Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Jack:            That was delicious, thank you. (Bữa ăn ngon thật, cám ơn cô.)

Jean:            I'm glad you liked it, Sir. Now, would you like to see the dessert menu?

                      (Ông ăn ngon là tôi vui rồi. Bây giờ, ông có muốn xem thực đơn đồ tráng miệng không?)

Jack:            No, thanks. (Không, cám ơn cô.)

Mona:           Just the bill, thank you. (Tôi cần hóa đơn thôi, cám ơn cô.)

Trong tiếng Anh, khi muốn gợi ý một điều gì, người ta dùng: "Would you like… ?" ("ông (bà) có muốn, hay ông (bà) có thích…"). Trong suốt cuộc đối thoại này, cô hầu bàn Jean đã mấy lần dọ hỏi xem khách thích ăn món gì hay thích làm gì. Cô Jean đã sử dụng một kiểu nói giống nhau mỗi khi dọ hỏi khách. Nào mời các bạn nghe những câu sau đây.

Jean:            Would you like to see a menu? (Cô có muốn xem thực đơn không?)

Jean:            Would you like any appetizers? (Cô thích rượu khai vị không?)

Jean:            Would you like boiled or coconut rice with that?

                      (Quí khách thích cơm thường hay cơm dừa để ăn với món đó?)

Jean:            Would you like to see the dessert menu?

                      (Quí khách có muốn xem thực đơn đồ tráng miệng không?)

Nào chúng ta thực tập nhé. Mời các bạn nghe và lập lại.

Would you like?

Would you like to see a menu?

Would you like boiled or coconut rice?

Would you like dessert?

Bây giờ, các bạn tập nói xem sao. Các bạn sẽ nghe lời gợi ý bằng tiếng Việt kèm theo tiếng Anh. Sau khi nghe tiếng Anh, các bạn thử đặt câu gợi ý. Các bạn hãy mở đầu bằng cụm từ 'Would you like…'. Sau đó, để kiểm tra, các bạn sẽ nghe trọn câu tiếng Anh rồi lập lại từng câu đó.

(Uống gì không?)

Something to drink?

Would you like something to drink?

 

(Gọi (món ăn) bây giờ không?)

To order now?

Would you like to order now?

 

(Xem thực đơn không?)

To see a menu?

Would you like to see a menu?

Tới đây, mời các bạn nghe lại lần nữa để xem cô Jean gợi ý như thế nào.

Would you like boiled or coconut rice with that?

(Quí khách thích cơm thường hay cơm dừa để ăn với món đó?)

"Boiled or coconut rice" - "or" ('hay, hoặc,") là tiếng báo trước một sự chọn lựa khác. Nào chúng ta tập nói nhé.

Mời các bạn nghe và lập lại.

Or… or.

Boiled or coconut rice?

Would you like boiled or coconut rice?

 

Tea or coffee?

Would you like tea or coffee?

 

A single or double room?

Would you like a single or double room?

Bây giờ, mời các bạn nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ, và lập lại từng câu nói của cô Jean.

Jack:            That was delicious, thank you.

Jean:            I'm glad you liked it, Sir. Now, would you like to see the dessert menu?

Jack:            No, thanks.

Mona:           Just the bill, thank you.

Quí bạn đang theo dõi ‘Bài Học Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch’ của Đài Úc Châu.

 

Search

Press enter to search