Series1 - Bài 1: Gặp gỡ lần đầu tiên

Gửi Email bài này

Chỉ mục bài viết

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 1: meeting people for the first time (gặp gỡ lần đầu tiên)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest}

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Trong bài học, các bạn sẽ nghe bài đối thoại sau đây, trước tiên các bạn nghe từng phần một, sau đó là toàn bài. Khi nghe các bạn hãy cố gắng không nhìn vào sách bởi lẽ đây là bài đối thoại dễ. Bây giờ mời các bạn nghe.

(Anh Lawrie giới thiệu em gái mình là cô Judy với bạn là Brian Harrison. Họ đang ở trong một nhà hàng.)

Dialogue 1:

LAWRIE:          Brian, I'd like you to meet Judy, my sister.

BRIAN:             Pleased to meet you Judy.

JUDY:               Hi, Brian.

BRIAN:             Have you eaten here before?

JUDY:               No, I haven't.

BRIAN:             It's not a bad place. I come here after work. You know … meet a few friends, have a chat.

JUDY:               What do you do, Brian?

BRIAN:             I'm in computers. I'm the manager of a computer company.

 

Search

Press enter to search