Series1 - Bài 2: Bắt chuyện với một người lạ

Chỉ mục bài viết

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 2: talking to a stranger (bắt chuyện với một người lạ)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Cũng giống như ở Bài 1, bây giờ xin mời các bạn nghe một số đoạn đối thoại ngắn.

Trong khi nghe, các bạn cố gắng theo dõi và không nhìn vào sách. Tại bến ô tô một người đàn ông đang hỏi thăm giờ ô tô chạy.

Dialogue 1:

MAN:                Ah… excuse me, can you tell me when the next bus is due, please?

WOMAN:          Ah, it's due in 5 minutes.

Hai người lạ tiếp tục câu chuyện bằng cách nói về thời tiết.

Dialogue 2:

MAN:                Nice day, isn't it?

WOMAN:          Very nice. It's warmer than yesterday.

MAN:                Yes, it was cold yesterday morning.

Một bài tương tự.

Dialogue 3:

MAN:                Excuse me, can you tell me when the next bus is due?

WOMAN:          Hmm… yes, in 10 minutes.

MAN:                Err… it's a bit chilly today, isn't it?

WOMAN:          Hmm… it might rain later.

MAN:                Yes… there are a few clouds about.

Một nhóm thanh niên đang nói chuyện ở bên bể bơi, Steve hỏi cô Helen, nữ y tá về công việc của cô ấy.

Dialogue 4:

STEVE:            What do you do for a living, Helen?

HELEN:            I'm a nurse.

STEVE:            Oh, are you? Where do you work?

HELEN:            At the Children's Hospital.

STEVE:            Do you like your job?

HELEN:            Yes. It's good.

Helen chào tạm biệt Steve.

Dialogue 5:

HELEN:            Well, I'd better go Steve. It's getting late.

STEVE:            OK, Helen. See you later.

HELEN:            See you later, Steve. Bye.

  

In bài này Gửi Email bài này

HQ Office
CT Office
HN Office
Sydney Office
Melb Office