Từ chỉ cảm xúc trong tiêng Anh

Gửi Email bài này

 

Các bạn cùng tìm hiểu một số từ và thành ngữ về cảm xúc, tâm trạng trong tiếng Anh qua bài học bên dưới với ArrowEnglish nhé

Không vui vẻ

dog

Nếu ai đó cảm thấy không vui họ có thể nói với bạn là họ cảm thấy down in the dumps. Hay đơn giản họ nói mình feeling down.Tất nhiên nếu ai đó mà bạn biết cảm thấy down in the dumps thì có lẽ bạn nên quan tâm và tìm cách làm họ cảm thấy phấn chấn hơn hay lift their spirits.

Khi nói to lift/raise someone's spirits có nghĩa là làm tâm trạng của họ tốt hơn, thường là bằng cách nói hay làm một việc nào tử tế đối với họ.

Let's invite him over for dinner, that will lift his spirits.

Click here to read more

or visit us on website: www.arrowenglish.edu.vn 

 

 

Search

Press enter to search