ArrowEnglish Khai Giảng Lớp Luyện Thi IELTS Tháng 5

Gửi Email bài này

arrow

Quận 1

 Ca học  Lớp  Giáo viên  Ngày khai giảng
 08:30 - 11:30  IELTS READY  Cô Thùy Trang - Thầy Thành 18/05/2015
 IELTS SET  Thầy Uy - Cô Linh 11/05/2015
 IELTS GO   Cô Trang - Thầy Sĩ 04/05/2015
14:00 - 17:00 IELTS SET Thầy Thịnh - Thầy Thảo 18/05/2015
IELTS GO Thầy Thảo - Thầy Thành 18/05/2015
18:00 - 20:30 IELTS READY Cô Thảo - Cô Huyền 18/05/2015
IELTS SET Thầy Uy - Cô My 18/05/2015
IELTS GO Thầy Sĩ - Cô Tâm 11/05/2015

Quận 5

 Ca học  Lớp  Giáo viên  Ngày khai giảng
 08:30 - 11:30 IELTS SET  Thầy Thành - Cô Trúc 04/05/2015
 14:00 - 17:00 IELTS READY  Thầy Thành 04/05/2015
 18:00 - 20:30 IELTS GO  Cô Trang - Cô Ân 04/05/2015

[box info]

Thi xếp lớp MIỄN PHÍ hàng tuần lúc 8h30 sáng thứ 2-4-7

ĐT: 08 6290 4433 Số nội nộ 16, 17 hoặc 090 995 6833

[/box]

Search

Press enter to search