Tiềm năng ngành Khoa học Xã hội tại Úc

Social Science (hay còn gọi là ngành khoa học xã hội), theo nghĩa rộng nhất, là các môn học nghiên cứu về con người và các phương diện của họ ảnh hưởng đến thế giới. Cụ thể hơn, khi học trong ngành khoa học xã hội, học viên có cơ hội để biết về thế giới vượt qua cả những hiểu biết hiện tại về con người và cộng đồng nơi mọi người sống. Social science giải thích về cách thức hoạt động của xã hội ví dụ như nguyên nhân thất nghiệp và những yếu tố giúp tăng trưởng kinh tế; cách thức bỏ phiếu bầu cử hay những điều khiến con người cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Về cơ bản, trong ngành khoa học xã hội, hoạt động trong công việc là cung cấp những thông tin quan trọng cho chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, chính địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác. Đây là một trong những lĩnh vực nghiên cứu rộng nhất là khoa học xã hội. Nghiên cứu khoa học xã hội ở Úc có thể thu hút các sinh viên có những sở thích khác nhau liên quan đến nghệ thuật tự do, nhân văn, chính trị, và thậm chí văn hoá học. Các trường đại học tốt nhất ở Úc hiện tại đã cung cấp một loạt các khóa học cho ngành học này.

Khoa học xã hội là một trong những môn học chính thức tại các trường đại học ở Úc. Điểm chú ý là tất cả những trường đại học lớn và nổi tiếng tại các bang khác nhau đều có khóa học dành cho môn học này. Những trường đại học lớn như UQ, QUT và Griffith tại Queensland; University of Melbourne, Monash hay Deakin tại Victoria; Latrobe, Bond University và nhiều trường đại học khác đều có những cơ hội về khóa học dành cho bộ môn này. Mỗi khóa học đi từ 3 đến 4 năm và sau khi tốt nghiệp, học sinh có cơ hội 85% nhận được công việc sau khi tốt nghiệp tại Úc. Sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị cho một loạt các sự nghiệp trong tư vấn và nghiên cứu xã hội; Kế hoạch chăm sóc sức khoẻ, quản lý và chính sách; nâng cao sức khỏe; Dịch vụ con người; Phát triển, phân tích và đánh giá chính sách xã hội và công cộng; Phát triển cộng đồng địa phương và quốc tế; Quan hệ công chúng, truyền thông và công việc truyền thông; Kế hoạch xã hội và đánh giá tác động xã hội; Định hướng chiến dịch và quản lý sự kiện.

Trong quá trình học tập ngành Khoa học xã hội, học sinh sẽ phải hoàn thành tối thiểu 16 chương trình học lựa chọn từ 48 chương khác nhau, trong đó mỗi chương trình học được chia ra nhiều vấn đề và mỗi vấn đề tương đương với 2 bài học cho mỗi chương học khác nhau. Trong đó, mỗi đề mục và vấn đề sẽ giúp học sinh phát triển những kĩ năng cần thiết cả trong việc áp dụng vào cuộc sống hay trong công việc cần thiết. Chi tiết hơn, sau đây là thống kê về những đề mục sinh viên phải học cho ngành Social Science:

Chương trình học tập Nội dung
Compulsory (giáo dục phổ cập) Đây là khóa học bắt buộc dành cho học sinh khi mới vào khoa. Học sinh sẽ được giới thiệu về chính trị và những nội quy tập thể; xã hội học; nguyên tắc nghiên cứu và quy trình thiết kế.
Development (Phát triển (xã hội) học) là môn khoa học xã hội gồm nhiều ngành nghiên cứu tập trung về những nước đang phát triển và cả nước chậm phát triển. Trong khóa này, học sinh sẽ được học về nhân học, y học, môi trường học, toàn cầu hóa và nhu cầu phát triển cộng đồng, chính trị toàn cầu và thực tiễn phát triển cộng đồng.
Social and public policy (chính sách xã hội) Chính sách xã hội học nghiên cứu về những đường lối chỉ đạo thay đổi hoặc duy trì những điều kiện sống theo hướng dẫn đến sự thịnh vượng cho xã hội. Trong phần này, học sinh có cơ hội để học về quản trị kinh tế, chính sách công cộng và chính sách môi trường, chính sách đối ngoại và nội địa ở nước Úc.
Health and Society (sức khỏe và xã hội) Sinh viên sẽ được giới thiệu về vấn đề y tế, bệnh tật; quan điểm về vấn đề; hệ thống và hành vi của dịch vụ y tế; giới tính; và ma túy.

Ngoài ra, còn có nhiều chương trình học tập khác như nghiên cứu về văn hóa, giáo dục, địa lí học nhân văn và sử học. Trong đó, điểm đặc biệt là có thêm một đề mục đó là Library science hay còn gọi là khoa học thư viện. Khoa học thư viện (library science) là một ngành khoa học nghiên cứu các quy luật về tổ chức xây dựng, nhân sự, các công cụ quản lý, công nghệ thông tin, giáo dục,...cho các thư viện; việc thu thập, tổ chức, bảo quản và phổ biến tài nguyên thông tin và thông tin chính trị kinh tế. Trong quá khứ, khoa học thư viện cũng đã bao gồm lưu trữ khoa học. Điều này bao gồm cách làm thế nào để thông tin đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng người sử dụng; làm sao mọi người tiếp cận được với hệ thống phân loại, thông tin được thu thập, đánh giá và áp dụng bởi những người trong và bên ngoài các thư viện, vv… Học các khóa học trong thư viện thường bao gồm các bộ sưu tập khoa học quản lý, các hệ thống thông tin và công nghệ, nghiên cứu các phương pháp, thư mục và phân loại, bảo quản, tài liệu tham khảo, số liệu thống kê và quản lý.

Khoa học Thư viện là không ngừng phát triển, lồng ghép các chủ đề mới như quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin về kiến trúc và Quản lý kiến thức.

Lợi thế khi học Khoa học Xã hội:

Bởi đây là ngành học có phạm vi lớn trên nhiều yếu tố công việc và ngành nghề, vậy nên, sau khi tốt nghiệp, học sinh có nhiều lựa chọn cho công việc của mình dựa vào ước mơ, điều kiện và cơ hội của mỗi người. Tại Úc, những học viên học trong ngành này có cơ hội tới 70% nhận được học bổng trong quá trình học. Theo đó, công việc tốt với mức lương tốt luôn sẵn sang dành cho học viên sau khi tốt nghiệp. Mức lương trung bình cho những công việc trong ngành này là từ $95.000 đến $150.000 một năm (theo payscale.com ). Sau đây là bản tham khảo về top 15 công việc trong ngành khoa học xã hội:

Social science 2

 

In bài này Gửi Email bài này

HQ Office
CT Office
HN Office
Sydney Office
Melb Office