Nhiều ngành nghề được thêm vào danh sách tay nghề Trung và Dài hạn (MLTSSL).

Danh sách mới nhất còn có thêm 18 ngành nghề mới bổ sung vào danh sách tay nghề vùng nông thôn (Regional Occupation List), những ngành nghề này cho phép chủ nhân bảo lãnh lao động ngoại quốc đến làm việc ở Úc trong vòng 4 năm ở một số vùng được chỉ định.

Những ngành mới trong danh sách tay nghề Trung và Dài hạn (MLTSSL)
Arts Administrator or Manager
Dancer or Choreographer
Music Director
Artistic Director
Tennis Coach
Footballer
Environmental Manager
Musician (Instrumental)
Statistician
Economist
Mining Engineer (excluding Petroleum)
Petroleum Engineer
Engineering Professionals nec
Zoologist
Life Scientists nec
Conservator
Metallurgist
Meteorologist
Natural and Physical Science Professionals nec
University Lecturer
Multimedia Specialist
Software and Applications Programmers nec
Horse Trainer
Chemist
Food Technologist
Environmental Consultant
Environmental Research Scientist
Environmental Scientists nec
Geophysicist
Hydrogeologist
Life Scientist
Biochemist
Biotechnologist
Botanist
Marine Biologist
Microbiologist

Những nghề mới được thêm vào danh sách Tay nghề Ngắn hạn (STSSL)
Visual Arts and Crafts Professionals
Textile, Clothing and Footwear Mechanic
Watch and Clock Maker and Repairer
Chemical Plant Operator
Library Technician
Arts Administrator or Manager
Dancer or Choreographer
Music Director
Artistic Director
Footballer
Aquaculture Farmer
Cotton Grower
Authorised Version Explanatory Statement registered
Fruit or Nut Grower
Grain, Oilseed or Pasture Grower
Mixed Crop Farmer
Sugar Cane Grower
Crop Farmers nec
Beef Cattle Farmer
Dairy Cattle Farmer
Mixed Livestock
Pig Farmer
Sheep Farmer
Livestock Farmers nec
Mixed Crop and Livestock Farmer
Dentist
Anaesthetist
Tennis Coach
Aquaculture Farmer
Cotton Grower
Fruit or Nut Grower
Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)/field crop grower
Mixed Crop Farmer
Sugar Cane Grower
Crop Farmers nec
Beef Cattle Farmer
Dairy Cattle Farmer
Mixed Livestock Farmer
Deer Farmer
Goat Farmer
Pig Farmer
Sheep Farmer
Livestock Farmers nec
Mixed Crop and Livestock Farmer
Dentist
Anaesthetist

18 ngành mới được thêm vào danh sách tay nghề vùng nông thôn
Aquaculture Farmer
Cotton Grower
Fruit or Nut Grower
Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)/field crop grower (NZ)
Mixed Crop Farmer
Sugar Cane Grower
Crop Farmers nec
Beef Cattle Farmer
Dairy Cattle Farmer
Mixed Livestock Farmer
Deer Farmer
Goat Farmer
Pig Farmer
Sheep Farmer
Livestock Farmers nec
Mixed Crop and Livestock Farmer
Dentist
Anaesthetist

(Nguồn SBS - Du học SET lược trích)

Qua danh sách các ngành nghề mới bổ sung có thể thấy luật di trú cho các lao động nước ngoài sang làm nông trại và thể thao đang dần được nới lỏng, mở ra nhiều cơ hội định cư Úc cho công dân nước ngoài.

Bạn muốn tư vấn các khóa học phù hợp với ngành nghề định cư Úc, vui lòng liên hệ:

🏢Trụ sở Du Học SET: 115 Đặng Dung, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
📲Hotline: 0909 809 115
🏢Du Học SET Chợ Lớn: 321 - 323 Trần Phú, phường 8, Quận 5, TP.HCM
📲Hotline: 0918 118 119
🏢Du Học SET Hà Nội: Tầng 6, Grand Buiding, 30 - 32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
📲Hotline: 0904 100 666
🏢Du học SET Sydney: level 2, 300 Chapel Road South, Bankstown, NSW 2200,
📲Hotline: 0450911933
🏢Du học SET Melbourne: level 2, 343 Litte Collins, Melbourne, VIC 3000,
📲Hotline: 0426226228

In bài này Gửi Email bài này

HQ Office
CT Office
HN Office
Sydney Office
Melb Office