Phòng cho thuê khu Banktown, NSW

Dành cho các bạn có nhu cầu thuê phòng tại NSW:

Phòng cho Thuê khu banktown- Địa chỉ: 1/23 High land ave, Bankstown NSW 2200

Giá $140 cho phòng lớn

Nhận làm guardian (người giám hộ) cho học sinh dưới 18 tuổi

Liên hệ : Chị Thu - 0412 543 445 - josephinethu60@yahoo.com.au 

In bài này Gửi Email bài này

Thêm bình luận


Mã an ninh


Làm tươi

HQ Office
CT Office
HN Office
Sydney Office
Melb Office