Học bổng

Taylors College - Học bổng hữu nghị AU$3,500/năm

Tất cả các học sinh đăng kí tham dự chương trình PTTH (lớp 10, 11, 12) tại Taylors College Sydney, Melbourne và Perth trong năm 2009 sẽ được cấp HỌC BỔNG HỮU NGHỊ, trị giá AU $3,500/năm học, hoặc AU $875/term. Chương trình học bổng hữu nghị chỉ dành riêng cho học sinh Việt Nam nhằm hỗ trợ các trung tâm tuyển sinh Việt Nam trong việc tuyển học sinh trung học cho Taylors College.

Đọc tiếp

In bài này Gửi Email bài này

HQ Office
CT Office
HN Office
Sydney Office
Melb Office