Cập nhật những thay đổi trong danh sách định cư tay nghề từ 17/1/2018

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Nội Vụ ( trước đây là Bộ Di Trú), từ ngày 17/1/2018, Danh sách định cư tay nghề sẽ có một số thay đổi, bao gồm:
- Những ngành nghề được thêm vào danh sách tay nghề
- Những ngành nghề được chuyển đổi giữa hai danh sách tay nghề Trung và Dài hạn (MLTSSL) và Ngắn hạn (STSOL)
- Những ngành nghề bị loại bỏ ra khỏi danh sách.

Những ngành nghề được thêm vào danh sách:
- Property Manager (Quản lý tài sản)
- Psychotherapist (Bác sĩ trị liệu)
- Real Estate Representative (Đại diện bất động sản)

Property 600x400Ba ngành nghề vừa được thêm vào danh sách Ngắn hạn (STSOL) vốn chưa từng xuất hiện ở bất cứ danh sách nào trước đó.

Những ngành nghề được chuyển đổi giữa các danh sách
- Horse Breeder ( Chăn nuôi ngựa)
- Management Consultant (Tư vấn Quản lý)
Hai ngành này sẽ được chuyển từ Danh sách Tay nghề Ngắn hạn (STSOL) sang Danh sách Tay nghề Trung và Dài hạn(MLTSSL).

Những ngành nghề bị loại khỏi danh sách
Có hai ngành nghề bị loại hoàn toàn ra khỏi toàn bộ các Danh sách Định Cư Tay nghề kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2018.
- Building Associate
- Hair or Beauty Salon Manager (Quản lý salon tóc hoặc làm đẹp)

Những ngành nghề chỉ thay đổi điều kiện
Có sáu ngành nghề sau sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên, những điều kiện sẽ được áp dụng khắt khe hơn.
- Accommodation and Hospitality Management
- Management Accountant (Quản lý kế toán)
- Massage Therapist ( Bác sĩ trị liệu Massage)
- Recruitment Consultant (Tư vấn tuyển dụng)
- Supply and Distribution Manager (Quản lý Cung cấp và phân phối)
- Taxation Accountant (Kế toán thuế)

*Lưu ý: Tất cả thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến những hồ sơ nộp vào hoặc sau ngày 17 tháng 1 năm 2018. Những hồ sơ nộp trước ngày này sẽ không bị ảnh hưởng.

(Nguồn: www.homeaffairs.gov.au)

In bài này Gửi Email bài này

HQ Office
CT Office
HN Office
Sydney Office
Melb Office